Sohbet Siteleri

Sohbet Siteleri

Sohbet siteleri hepimiz için vakit geçirmek adına gerekli bir platformdur . Ülkemizin her şehrinden ve yurt dışından chat siteleri giriş yapan insanları görürüz .

Chat Siteleri

Tarihî dönemlerde Türkçenin dışındaki bir takım dillere bilim dili olarak meyledilmesi , hiçbir zaman Türkçenin yetersizliğine bağlanamaz . Bu yönelişlerin farklı dinî , siyasî ve toplumsal nedenleri yer almaktadır . Fakat şunu da bahsetmek gerekir ki chat siteleri neden olursa olsun aydınlarımızın Türkçe dışındaki dillerle öğrenim ya da bilim yapmış olmaları hiç bir biçimde mazur görülemez . Bu Biçimde bir yanlış her defasında de Türk kültürü amaçlı vahim neticeler doğurmuştur .

Yabancı dillerle öğrenim ve bilimin yapıldığı Selçuklu devleti , ” Millî bir hükümet olmaktan çok bir hanedan devletidir ve Selçuklu hükümdarları tüm İranlıların da hükümdarıdır . Bu Biçimde olunca Farsça’yı yazışma dili ve Arapça’yi da inanç ve ilim dili chat sitesi saymakta mahzur görmemişlerdir . ” ( Karal , 1994; s . 22 sancak 23 )

Ancak bu dönemde de Türkçe konuşma dili olarak gelişimini sürdürmüştür . Benzer dönemlerde kimi siyasî gelişmeler buna bağlı olarak bir yandan da Türkçenin daha avantajlı bir konuma geçtiği rahatça görülmektedir . Fahrettin Mübareksah benim 1204 senesinde yazdığı güzel Şecere sancak i Ensâb isimli eseri kitabında şu şekilde diyor: ” Biz Türklerin öbür diğer kavimlere chat siteleri üstünlüklerinin gerçekten başka nedenleri de vardır . Aslında bunlardan biri şudur ki , Arapça’dan ardından Türkçe’den ek olarak ince ve ek olarak şerefli meydana gelen bir dil yoktur . Türkçe şimdiye civarı hiç bir çağda meydana gelmediği civarı rağbettedir . Bu hükümdarların ve kumandanların yarısından fazlasının Türk olmasındandır . Her Biri Türkçe bilgilerine gereksinim hissetmektedir . ” ( Sayılabilir , 1994; s . 526 )

Türk milleti siyasî açıdan azınlık halinde kalmadığı amaçlı , azınlıkların ruh haliyle , başka bir deyişle bizzat kendilerini savunma içgüdüsüyle davranmamışlar ve bu sebeple başka tesirlere açık kalmışlardır . Kültürel temasların yüklü meydana geldiği dönemlerin pek çoğunda askerî güç ve nüfus durumundan ek olarak kuvvetli durumda olanlar Türklerdir . Bununla chat sitesi Birlikte inanç değişiklikleri anında Türkler karakter nitelikleri buna bağlı olarak yepyeni dinlerini tüm samimiyetleri ve dürüstlükleri ile benimseyerek , yepyeni dinin kendisinden öncesinde meydana konmuş kültürel değerlerini hiç yadırgamadan benimsemişlerdir . ( Üstüner , 2001; s . 50 sancak 57 )

Sohbet Siteleri

İslam dünyasında Arapça’nın üstünlüğünü destekleyen ve hadis meydana geldiği öne sürülen birçok yalan rivayet yayılmıştır . Kur’an’in Arapça meydana gelmesinin imtiyazını kullanan Araplar , yaydıkları bu sözlerle İslam dünyasında sohbet sitesi Arapça’ya ve buna bağlı olarak Arap kültürüne bir kutsallık kazandırmaya çalışmışlardır . Bu sözlerden biri su şekildedir: ” Allah’in en nefret ettiği diye tabir ettiği dil Farsça’dır . Şeytanlar bu şekilde Huzistanlıların ( İran topraklarında bir bölge , Huzi dili ) , demektedir ki cehennemlikler aslında Buharalıların , cennetlikler ise sohbet siteleri Arapların dilini kullanırlar bunu söylüyor . ” ( Cündioğlu , 1996; s . 143 sancak 146 ) Arapça dışındaki dilleri aşağılayan bu idrak , Türkler içinde az da olsa gösterişli olmuş , İranlılar içinde ise , bunlara benzer rivayetlerle Farsça savunulduğu amaçlı pek rağbet bulmamıştır . ” Allah gazab ettiğinde vahyini aslına bakacak Arapça , razı olduğunda olursak zaten Farsça inzal teyit eder . ” ( Cündioğlu , 1996; s . 147 sancak 148 ) şeklindeki birçok söz de Farslılar aracılığıyla uydurulmuştur . Tüm bu gelişmeler nihayetinde Osmanlı aydınlarının kocaman bir bölümü Arapça ve Farsça’ya büyük rağbet ve ilgi göstermişlerdir: ” Neticede Hacı Paşa 14 . asrın sonlarına gerçek yazdığı Telhisü’s sancak Şifa isimli eserinde , herkesin anlayabilmesi kasıtıyla Türkçe sohbet sitesi yazmış olduğundan ötürü özür dilemek lüzumunu duymuştur . ” ( Sayılabilir , 1994; s . 527 )

Müstemleke ülkelerde meydana geldiği benzeri başka dille öğrenim gerçekleştirmenin Türk dili ve kültürü amaçlı kocaman bir tehlike talep ettiği herkesçe malum bir gerçektir . Başka dille öğrenim yöntemiyle bilimde ilerlemeyi beklemek boş bir hayaldir . farklı yanlış uygulamaların toplumda yarattığı talepten meydana gelen başka dile eğilim , hiçbir zaman Türkçenin sohbet siteleri yetersizliğine bağlanamaz . Bizim amaçlı yaşamı önem taşıyan Türkçe’mizin gelişmesi hususunda her biri elinden geleni yapmalı , bununla alakalı chat sitesi yanlış davranış ve uygulamalara bitirilmelidir .

About The Author

Wabi

No Comments

Leave a Reply

ankara escort eskisehir escort izmir escort antalya escort gaziantep escort bursa escort ankara escort gaziantep escort bodrum escort izmit escort konya escort