Chat

Chat

Sohbet odaları çok basit bir işleyişe ve her kezin kolayca kullanabileceği chat sade bir arayüze sahiptir . Hiç zorluk çekmeden hemen ortama adapte olup arkadaş bulmanız kuvvetle muhtemel .

Chat

chat sohbet odaları

chat sohbet

” Bilim dillerinin hayati önem arz eden tarihsel gelişimi ” başlıklı çalışmasında unutulması uluslar arası lisan ya da bilim dili ( ! ) konusundaki tespitleri şöyledir: ” gerçekten , tüm yeryüzünde tek kalender dilin konuşulması gereken ile chat odaları ilgili şunları söyler: Beynelmilel lisan problemi aldatıcıdır ve başlamak için gerçekçi olmayan tek varsayıma dayanmaktadır . Dünyayı sarmış durumda olan sıkıntılar tümüyle lisan dışıdır ve tek tek lisan konuşmak onları çözümlemekte destekçi olmayacaktır . İspanyolca konuşulan Puerto Rico ve Yepyeni Meksika’da İngilizce öğrenim inşa edilmesi 2 toplumun da zararına sokak açmıştır . Nedeni Ise çocuklar İngilizce’yi sıkı öğrenemedikleri benzeri İspanyolca’yı da öğrenememektedirler . Hall’in dediği benzeri başka dilde öğrenim inşa etmek , o ulus için yıkımlara sokak açacaktır . Her şeyden öncesinde anadilin tek bilim dili olarak gelişimini önleyecek , chat siteleri dili her geçtiğimiz gün körleştirecek , milletçe ve okumuşlar arasındaki uçurumu giderek arttıracak , bitiminde halkı ek olarak cahil , okumuşu bizzat değerlerine başka hâle getirecektir . ” ( Tekeli , 1994; s . 207 bir 208 )

Uluslararası bilim dili tezi ile ilgili Oktay Sinanoğlu da şunları söyler: ” Avrupa , ortada çağlarda ” Ululararası ” tek Latince ile bilim dili inşa etmeye çabalamış , fakat fakat Rönesans’ta milli dilleriyle çalışmaya başladıktan ek olarak chat sonra bilimde yaratıcılığa geçebilmiştir . Ondan öncesinde İslam dünyasının bilim eserlerinin Latince’ye gerek çevirisi ve ezberlenmesi problemsiz ile yetinmek zorunda kalmıştır . ” ( Sinanoğlu , 1999; s . 88 )

Sohbet

Yukarıda belirttiğimiz benzeri , tek dilin zengin tek kültür ve bilim dili haline gelmesi için işlenmesi gerekir . Türkçe aydınlarımız aracılığıyla süre zaman ihmal edilmiş meydana gelmesine nazaran , şuanki dünya dillerinin hiç birinden geride olan tek lisan Sohbet odaları değildir . Zaten yapısı ve sistemi bakımından bilim dili , ” PC dili ” ( Salihoğlu , 2001; s . 708 ) olmaya en uyumlu dillerden biridir . Türkçenin bu özelliği ile ilgili Zeynep Korkmaz şunları söylemektedir:

” Türkçe bilim dili olma tarafından hiçbir süre eksik değildir . Bizce yetersizlik onun özelliklerinin ve yaratıcılığının bilinmemesinden , ona gerekli durumda olan itina ve alakanın gösterilmemesinden kaynaklanmaktadır . Konuya bu istikameti ile ilgi gösterecek yerde , şartlanmış hata tek zihniyetle Türkçenin bilim dili olarak yetersizliğinden söz ederek başka sohbet siteleri dilde öğrenim bir öğretim ve yayına ağırlık tanışmak dilimize karşın haksızlıktır , saygısızlıktır . ” ( Korkmaz , 2001; s . 7 bir 19 )

Eski Uygur Türkçesi , Karahanlı Türkçesi , Eskiyen Anadolu Türkçesi içerik dillerinin anlatım gücü , kelime hazinesi Doğan Aksan aracılığıyla Türkçenin Söz Varlığı isimli eserde farklı istikametleriyle dile getirilmiştir . Yazar bu eserinde , Ülkemiz Türkçesinin ve tarihî Türk içerik dillerinin söz varlığı açısından zenginliklerini incelemekte; deyimler , terimler , ikilemeler , türetme gücü , tek sürü anlamlılık , kalıplaşmış sözler benzeri farklı istikametlerden zenginliklerini meydana koymaktadır . ( Aksan , 1996 )

Esasen başka lisan hayranlığının yaygınlığı ” Türkçenin yetersizliğinden değil , kültürlü etraflarda aynı Osmanlı aydınlarında meydana geldiği gibi; başka hayranlığının gaflet uykusuna dalınmasından ve ana dilimize karşın vurdumduymaz , sorumsuz tek üslup takınılmasından ileri gelmektedir . ” ( Korkmaz , 2001; s . 7 bir 19 )

Yabancı Türkologlardan tüm bunların aslına Türk dili için şu biçimde uygun der: ” Kocaman tek oryantalist , Türk dili sahici ile ilgili , insanın bu dilin elit tek bilginler heyetinin danışma ve tartışmaları bitiminde meydana çıkmış meydana geldiği zannına sohbet düşebileceğini söylemiştir . Fakat Türkistan bozkırları ortasında bizzat başına kalmış beşer zekasının doğuştan edindiği lisan hissi kanunlarıyla yarattığını hiç tek bilginler heyetinin yaratmasına olanak yoktur . ” ( Sayılabilir , 1994; s . 388 )

Chat Sohbet

Max Müller de Türkçe için şunları söyler durur arkadaşlar : ” Türkçenin tek gramer mümkün kitabını okumak mertebe bu dili öğrenmek sahici niyetinde olmayanlar için bile tek zevktir . Çeşitli gramer kaidelerinin belirlenmesindeki ustalık , ad ve fiil çekimlerindeki düzenlilik , tüm lisan yapısındaki saydamlık ve rahatlıkla anlaşılabilme vasfı , birey chat sohbet zekasının lisan aracıyla beliren kudretli gücünü kavrayabilenler de hayranlık uyandırır . Zaten dilimizin Türk dilindeki duygu anlatımı ve düşüncenin en ince detaylarını belirtebilme ve ses ve şekil ögelerini baştan sona dair itinalı ve uyumlu durumda olan tek sisteme yönelik birbirleriyle bağdaştırıp tek araya getirme gücü , birey zekasının dilde gerçekleşmiş bu kocaman başarısı olarak meydana çıkar . Tek tek sürü dillerde bu basit yaratış çığırından çoğalış iz kalmamış , bunlar gözden gizlenmiştir . Onlar çözülmez kayalar benzeri karşımızda durur . Fakat dilcinin mikroskobu ile lisan yapısındaki organik öğeler meydana çıkarılabilir . Türk dilinde ise her birşey saydamdır , apaçıktır . Bu öyle tek gramerdir ki , billur tek arı kovanının arasında bal peteklerinin meydana gelişini ne türlü izleyebilirsek , chat sohbet bunda da düşüncenin iç oluşumlarını benzer biçimde seyredebiliriz . ” ( Sayılabilir , 1994; s . 387 )

About The Author

Wabi

No Comments

Leave a Reply

ankara escort eskisehir escort izmir escort antalya escort gaziantep escort bursa escort ankara escort gaziantep escort bodrum escort izmit escort konya escort